Regulamin

1.Sklep internetowy dostępny pod adresem www.wings.shop.pl prowadzony jest przez:

Wings Design Beata Merczyk
NIP:​7541224602
Telefon kontaktowy: 695643614
Adres wykonywania działalności: Ul. Jana Adamka 8;  45-530 Opole
Adres poczty elektornicznej:​ office@wings.shop.pl​

Nr konta bankowego do wpłat

29 1050 1504 1000 0097 3574 6670


która w dalszej części Regulaminu oraz w dokumentach potwierdzających transakcję określony jest jako SPRZEDAWCA/ WŁAŚCICIEL SKLEPU​.​

​2. Rejestracja oraz korzystanie ze sklepu internetowego www.wings.shop.pl​ jest bezpłatne i oznacza wyrażenie zgody na warunki określone w regulaminie.

3.W regulaminie znajdują się warunki dotyczące sposobów zamówienia oraz zawierania umów kupna sprzedaży pomiędzy klientem a właścicielem sklepu internetowego.

4. Stroną dokonującą zakupu w sklepie Wings, może być jedynie osoba fizyczna pełnoletnia lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną posiadająca zdolność prawną.

5. Każda osoba dokonująca zakupu poprzez stronę sklepu internetowego jest zobowiązana z zapoznaniem​​ się z niniejszym regulaminem.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w sklepie ​Wings​ reklam dotyczących oferowanych towarów, jak i towarów oraz usług osób trzecich.

O​ferta​

1. Towary oferowane w sklepie ​Wings​ są wytwarzane ręcznie. Ze względu na swoją unikatowość poszczególne egzemplarze mogą nieznacznie różnić się od siebie.

2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w sklepie ​Wings​ zdjęcia i opisy towarów były zgodne z ich stanem rzeczywistym.

3. Oferowane towary są całkowicie nowe, szyte na indywidualne zamówienie Klienta.

4. Ceny towarów są ustalane indywidualnie z klientem. Cena zależy od rodzaju produktu, rozmiaru oraz wykorzystanego materiału.

5. Do ceny towaru doliczane są koszty dostawy, które zostaną określone w zależności od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.

Zamówienia

1. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie ​wings.shop.pl​ jest prawidłowe złożenie zamówienia poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia przy wykorzystaniu systemu rejestracji i narzędzi zawartych na stronach internetowych Sklepu ​wings.shop.pl​

2. Klient składając zamówienie podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia: imię, nazwisko, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku przedsiębiorców firmę (nazwę), adres siedziby, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu a także numer NIP.

3. Zamówienia na towary będą realizowane według kolejności ich złożenia.

4. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku danego towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i poproszony o podjęcie decyzji, co do dalszej realizacji zamówienia.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej Klient może:

a. anulować całe zamówienie i otrzymać zwrot całej wpłaconej kwoty, lub
b. wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia i otrzymać zwrot wpłaconej kwoty dotyczącej anulowanej części zamówienia, lub
c. wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia.

6. Sklep ​wings.shop.pl​ rozpoczyna realizację zamówienia w chwili uznania rachunku bankowego Sprzedawcy pełną kwotą stanowiącą:

a. cenę zamówionych towarów, oraz
b. opłatę za dostawę, jeżeli taka jest należna Sprzedawcy.

7. Czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych na terenie Polski i 21 dni roboczych na terenie Europy od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy pełną kwotą płatności, chyba że opis zawarty przy danym towarze stanowi inaczej.

8. Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się czasu dostawy przez firmę kurierską.

Zamówienia

1.Sklep internetowy Wings przyjmuje zamówienia całą dobę.

2. Klient może złożyć zamówienie poprzez zarejestrowanie się na stronie sklepu, poprzez Instagram lub poprzez wiadomość mailowa.

3. Klient po złożeniu zamówienia zobowiązany jest w ciągu 5 dni kalendarzowych dokonać płatności na wskazany rachunek.

4. Zamówienie Klienta staje się Umową kupna – sprzedaży i ma charakter wiążący tylko i wyłącznie w momencie wpłynięcia należności od Klienta na Konto Firmowe.

Płatność

1. Płatność jest możliwa​ poprzez dokonanie przelewu na rachunek firmowy.

2. Po dokonaniu zakupu klient otrzyma maila z numerem rachunku oraz kwotą jaką powinien przelać na wskazany rachunek.

Dostawa

1. Koszt odstawy na terenie PL jest zależny od wyboru formy dostawy:
– kurier 13 zł
2. Koszt dostawy na terenie UE od 25 zł
3. Odbiór osobisty jest możliwy na terenie Opola po wcześniejszym ustaleniu odbioru.

Reklamacje

1. Sklep Wings rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia.

2. Reklamacje prosimy przesłać na adres mailowy :

W wiadomości proszę o podanie:

nr zamówienia
opis towaru
opis ewentualnych wad,
oczekiwania rozwiązania problemu
Zwrot Towaru

Klient ma prawo do zwrotu lub wymiany towaru do 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
Zwrot lub wymiana jest możliwa wyłącznie w przypadku towaru który nie był używany, nie został w żaden sposób uszkodzony, jest kompletny. Wymieniany lub zwracany towar należy odesłać wraz z paragonem oraz informacją o nr konta na który mamy zwrócić pieniądze lub informacji o innym towarze na wymianę. W przypadku zwrotu całego zamówienia klient otrzyma zwrot pełnej kwoty zamówienia. W przypadku zwrotu części zamówienia zwrócona zostanie wyłącznie równowartość odesłanego towaru. Przelewy są realizowane w ciągu 10 dni od daty otrzymania przesyłki. Koszty odesłania towaru nie podlegają zwrotowi

​Wyjątki od zwrotów

1. W myśl Art. 38,Ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.​

 

Polityka prywatności  www.wings.shop.pl

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.
Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.
Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w www. wings.shop.pl

Kto jest administratorem danych osobowych wings.shop.pl?

Administratorem danych osobowych www.wings.shop.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Wings Design Beata Merczyk
NIP:​7541224602
Telefon kontaktowy: 695643614
Adres wykonywania działalności: Ul. Jana Adamka 8;  45-530 Opole
Adres poczty elektornicznej:​ office@wings.shop.pl​


Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Administrator wdrożył w wings.shop.pl politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.
Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:
A. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy firmy, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.
B. System IT wings.shop.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.
Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

A. Rejestracja
W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w www.wings.shop.pl , dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia
Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć dane z www.wings.shop.pl .
W trakcie rejestracji prosimy o:
1. imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;
3. e-mail – niezbędny do logowania do www.wings.shop.pl i komunikacji związanej z korzystaniem z www.wings.shop.pl;
4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników) oraz kontaktu pracowników w związku z złożonymi zamówieniami;
Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez www.wings.shop.pl.pl i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.
W każdym momencie możesz wycofać się ze zgodny na przetwarzanie danych osobowych, wówczas dane będą używane do czasu jej odwołania. Możesz w dowolnym momencie zaktualizować, sprostować lub usunąć swoje dane.
B. Złożenie zamówienie
W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.
Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:
1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników), oraz kontaktu pracowników w związku z złożonymi zamówieniami;
W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:
1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).
W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:
1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
2.adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
3. numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.
Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez www.wings.shop.pl i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:
1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są :
a. Poczta Polska
b. InPost/ DPD
2. imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego:
a. Fakturownia
C. Subskrypcja newslettera
W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w www.wings.shop.pl lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.
IV. Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na www.wings.shop.pl
A. wings.shop.plpl (serwer)
System informatyczny, z którego korzysta www.wings.shop.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z www.wings.shop.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na www.wings.shop.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji www.wings.shop.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
B. wings.shop.pl (cookies)
wings.shpp.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia www.wings.shop.pl rozpoznania Ciebie i dostosowania www.wings.shop.pl do Twoich potrzeb.

wings.shop.pl wykorzystuje cookies do:

1. zapamiętania zalogowania;
2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka;
3. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania www.wings.shop.pl;
4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania www.wings.shop.pl

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z www.wings.shop.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w www.wings.shop.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez www.wings.shop.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania www.wings.shop.pl.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w www.wings.shop.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

D. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez www.wings.shop.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania www.wings.shop.pl.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w www.wings.shop.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów www.wings.shop.pl

www.wings.shop.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w www.wings.shop.pl linki do innych stron internetowych. www.wings.shop.pl nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

Udostępnianie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, www.wings.shop.pl dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

Zmiana polityki bezpieczeństwa www.wings.shop.pl

www.wings.shop.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania www.wings.shop.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie www.wings.shop.pl powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.
Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem …

Podstawa Prawna

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Kontakt

www.wings.shop.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu +48 695643614 lub e-mail office@wings.shop.pl
W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu +48  695643614 lub e-mail office@wings.shop.pl

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

Wings Design Beata Merczyk
NIP:​7541224602
Telefon kontaktowy: 695643614
Adres wykonywania działalności: Ul. Jana Adamka 8;  45-530 Opole
Adres poczty elektornicznej:​ office@wings.shop.pl​